DANA

Masz pytania? Zadzwoń: (022) 868-40-24

Szkolenie a program

Projekt obejmuje szkolenie Przedsiębiorcy z wykorzystania narzędzi pozwalających na poznanie i obliczanie:

Szkolenie Przedsiębiorcy obejmuje poznanie zagadnień praktycznego wykorzystania wiedzy z ochrony środowiska w prowadzonej działalności i naukę samodzielnego wykonania obowiązków sprawozdawczych oraz wyliczenia opłat związanych z tą działalnością. Szkolenie obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną, dlatego też istotne jest najpierw przeprowadzenie w przedsiębiorstwie audytu i doradztwa indywidualnego Przedsiębiorcy. Audyt z wykwalifikowanym konsultantem FUH DANA,  zarejestrowanym w Krajowym Systemie Usług gwarantuje Przedsiębiorcy prawidłowe wykonanie usługi.

Dwudniowe szkolenie metodą wykładów połączonych z warsztatem praktycznym jest podsumowaniem zdobytej wiedzy przez Przedsiębiorcę. Wypracowane narzędzia programowe do wyliczenia opłat środowiskowych umożliwi Przedsiębiorcy samodzielne rozliczanie należności.