DANA

Masz pytania? Zadzwoń: (022) 868-40-24

Projekt z zakresu ochrony środowiska - zakończony

Szanowni Państwo,

Projekt systemowy PARP „Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska” realizowany był dzięki programowi „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”.

Każdy Przedsiębiorca niezależnie od tego co robi: produkuje, sprzedaje, eksportuje czy importuje, świadczy usługi dla ludności czy innych przedsiębiorstw, ma obowiązki wobec środowiska. Obowiązek ten podyktowany jest ochroną środowiska dla nas, naszych dzieci i wnuków.

Przedsiębiorca, który w swojej działalności pamięta o obowiązku wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, GUS i innych nadrzędnych instytucji, powinien również wiedzieć  o obowiązku przekazywania sprawozdań z tego, że używa samochodów osobowych, dostawczych czy ciężarowych. Posiadanie w firmie wózków widłowych, dźwigów, pieców grzewczych jest również brane pod uwagę. Przedsiębiorca obowiązany jest do wykazania ilości zakupionych paliw, przekazania tego w sprawozdaniu i poniesienia  opłat na rzecz ochrony środowiska. Oznacza to, że każdy Przedsiębiorca podlega obowiązkowi wysyłki sprawozdania, co nie znaczy, że po wyliczeniu należna będzie zapłata.

Konieczność wypełniania obowiązków sprawozdawczych w Polsce regulowana jest ustawą Prawo Ochrony Środowiska, ustawami powiązanymi i rozporządzeniami. Przedsiębiorca prowadzący mikro, małą lub średnią firmę o istnieniu tych obowiązków może dowiedzieć się korzystając ze szkolenia w naszej firmie. W roku 2013 będziemy prowadzić doradztwo i szkolenia odpłatnie. Terminy podamy wkrótce. Zapraszamy do współpracy!

Kontakt: tel./ fax 22 868 40 25 e - mail: dana@dana.com.pl