DANA

Masz pytania? Zadzwoń: (022) 868-40-24

Projekt a obowiązki Przedsiębiorcy

Obowiązki z zakresu ochrony środowiska dotyczą każdej firmy, dlatego można skorzystać z udziału w projekcie bez względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jedyne koszty, jakie ponosi uczestnik to koszt dojazdu do miejscowości, w której odbywać się będzie szkolenie.

Dzięki udziałowi w projekcie firmy mogą zidentyfikować swoje potrzeby i obowiązki w zakresie ochrony środowiska oraz otrzymają narzędzia do wypełnienia obowiązków związanych ze sprawozdawczością i naliczania opłat środowiskowych.

Szeroki zakres dotyczy:

Efektem pracy Przedsiębiorcy z konsultantem jest: